Gościnna Dolina - to obszar cenny przyrodniczo, znajdujący się na terenie miasta Bielska-Białej, w okolicy dzielnicy Olszówka i Kamienica. Przez dolinę przepływa kilka potoków mających swój początek na stoku Dębowca, które łączą się w jeden potok w okolicach osiedla Karpackiego przy skrzyżowaniu ul. Gen. Andersa z ul. Armii Krajowej.
Gościnna Dolina składa się z obficie zadrzewionych jarów podgórskich potoków, otoczonych łąkami, polami uprawnymi oraz w niewielkiej części zabudową mieszkaniową. Na terenie Gościnnej Doliny dominującym zbiorowiskiem leśnym jest grąd subkontynentalny. Całość stwarza doskonałe warunki do życia płazów takich jak żaby i traszki; ponadto na terenie doliny można spotkać zwierzęta leśne takie jak np. zające, sarny.
Koryto nieregulowanego sztucznie potoku, ma zróżnicowaną rzeźbę, co sprawia, że występuje duża ilość zatoczek, miejsc o spokojniejszym i głębszym nurcie oraz oczka wodne – są to idealne warunki dla rozmnażania się płazów. Dodatkowo sprzyja temu wilgotny charakter lasu grądowego, który jest tutaj podstawowym, najbardziej rozprzestrzenionym zbiorowiskiem leśnym – typowym dla piętra pogórza. Wśród rosnących w Dolinie Gościnnej drzew, pojawiają się olbrzymy o wymiarach pomnikowych, z których większość nie jest chroniona.
Flora wątrobowców terenu liczy 15 gatunków, flora mchów liczy 76 taksonów, a jeden z gatunków (krzywoszyj korzeniowy) jest zagrożony w Polsce. Siedem gatunków podlega ochronie, w tym krzywoszyj korzeniowy - ochronie ścisłej. Wśród ponad trzydziestu gatunków ptaków można spotkać sowę puszczyka, coraz rzadszego jastrzębia, krogulca.

Na panoramie - ścieżka pośród dzikiego czosnku (czosnek niedźwiedzi) - na wiosnę woń czosnku w powietrzu unosi się tutaj tygodniami.
źródło: Wikipedia, http://mcit.bbosir.bielsko.pl< Powrót do listy zdjęć i panoram 360     Panorama nie działa? - Pomoc.